Onlangs besprak ik een testrapport met een man die ik coach. Daaruit kwam naar voren dat hij bij falen altijd eerst de oorzaak bij anderen of de omgeving zoekt. Ik vertelde hem dat er daarin een onderscheid te maken is. Sommige mensen reageren zoals hij, en er zijn ook mensen die bij tegenslag altijd eerst kijken wat ze zelf anders hadden kunnen doen. Ik gaf hem het volgende voorbeeld; een verkoper heeft zijn verkoopdoelstelling niet gehaald. De één reageert met ‘Ja, maar het is crisis en er waren weinig klanten’ en de ander met ‘Ik denk dat ik te weinig op de klanten ben afgestapt’. De meeste mensen hebben wat van beide kanten en kiezen soms voor het één en soms voor het ander. Uit zijn test bleek echter dat hij het extreem vaak buiten zichzelf zoekt.

Hij reageerde door oorzaken aan te dragen die verklaarden waarom hij zo uit de test komt. Dat hij daarmee de uitkomst van de test alleen maar bevestigde, had hij niet door. Pas toen ik hem daarmee confronteerde, viel het kwartje. En later in het gesprek, toen hij de oorzaak van iets bij zijn collega’s legde, had hij zelf door wat hij deed. Bewustwording was gecreëerd, een blinde vlek was in beeld gekomen.

Het oplossen van blinde vlekken

Iedereen heeft blinde vlekken. Kwaliteiten en valkuilen die zo vertrouwd zijn, dat je ze niet ziet. Het doen van een test (bijvoorbeeld een assessment), maar ook het ontvangen van feedback kan deze aan het licht brengen. Waardevolle informatie!
Via deze blog wil ik je graag wat ideeën aan de hand doen om binnen je eigen team elkaars blinde vlekken op een laagdrempelige manier aan het licht te brengen.

  • Koop het kwaliteitenspel en speel dit met je team. Het spel bevat kaartjes met daarop kwaliteiten en vervormingen. Kies om de beurt een collega en geef ieder een kwaliteiten en een vervorming. Tip; start eerst met de vervormingen en daarna met de kwaliteiten.
  • Pak voor ieder teamlid een flipover en teken hierop drie kolommen. Schrijf hierboven ‘Meer’, ‘Minder’ en ‘Houden zo’. Vervolgens moet ieder op elke flap in elke kolom iets schrijven. Wat mag diegene minder doen, wat meer en wat moet hij vooral zo houden. Maak daarna een ronde langs alle vellen en laat de betreffende collega aan het woord om verduidelijking te vragen en om te reageren.
  • Maak tijdens een overleg 10 minuten vrij waarin ieder drie hulplijnen mag inschakelen om te vragen hoe de ander zijn kwaliteiten en valkuilen ziet. Bel een familielid, een vriend en een collega buiten het team.

Belangrijk is dat je een setting creëert waar het ontvangen van feedback als een kado om beter te worden, wordt ervaren. Neem de tijd (zorg dat er uitloop mogelijk is) en zorg dat je niet gestoord wordt door bijvoorbeeld telefoon. Neem eens een andere ruimte dan waar je normaal vergaderd en zet de stoelen in een kring zonder tafels ertussen. Dit creëert al meer gevoel van openheid.

Heel veel inspiratie gewenst!