Wanneer


Op verschillende momenten kan het meerwaarde opleveren om te kiezen voor een interim-manager. De meest voor de hand liggende reden is als de huidige leidinggevende om wat voor reden dan ook uitvalt. Maar ook als er sprake is van een noodzakelijke of gewenste verandering kan een versnelling in het proces worden bereikt als gekozen wordt voor een interim-manager.

Mijn profiel maakt dat ik succesvol ben in de aansturing van teams;
- die al langer met elkaar samenwerken en waar bepaalde patronen zijn ingesleten
- die nieuw met elkaar samenwerken (door bijvoorbeeld fusie of herindeling)
- waar een verandering naar meer klantgerichtheid en pro-activiteit gewenst is
- waar procesgericht werken (Lean Management) wordt geïntroduceerd of doorontwikkeld
- waar een reorganisatie moet worden voorbereid