B-right Coaching kan een
rol spelen bij verandering
in een organisatie door
op tijdelijke basis een
team aan te sturen.

Op deze website vind je
meer informatie hierover.